svDOTO

svDOTO Lansingerland is een gezellige en sportieve vereniging. Een enthousiast bestuur, bestaande uit vrijwilligers, en de kwalitatief goede trainers zorgen voor een regelmatige ledentoename. 
Op deze site vind je informatie en nieuws over alle sporten die svDOTO aanbiedt.

Wil je een keer vrijblijvend aan een les meedoen? Neem dan contact op met de contactpersoon van de betreffende sport.

Nieuwe bestuursleden
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wil je deel uitmaken van een enthousiast bestuur?  Bekijk dan de vacatures.

Bestuursleden

Jordy de Jong & Lars Verschuren
gebouwbeheerder
Wij houden ons bezig met het huren van de sportaccommodaties voor onze sporters en dansers. Hiervoor zijn wij contactpersoon met Optisport en Rehoboth.
Tamara Straathof
penningmeester
De penningmeester in onze vereniging heeft de volgende taken:
Controle op inkomsten en uitgaven van de vereniging, inkomende en uitgaande facturen controleren en ontvangen/betalen,
mede bestuursleden voorzien van financiële overzichten, leveren van jaarstukken voor de ALV en het opstellen van begroting.
Arie de Korte
coördinatie turnen
Ik ben trainer/coach binnen svDOTO van de afdeling turnen dames. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf dat zich richt op training en coaching van bedrijven en particulieren. Naast de werkzaamheden die daaruit voortkomen, werk ik nog als dirigent en organist/pianist bij diverse koren.
Als coördinator van de afdeling turnen is het mijn doel om, naast het plezier in het sporten en turnen in het algemeen, te kijken of er mogelijkheden zijn de technische leerlijnen van de verschillende afdelingen op elkaar af te stemmen. Hierdoor zal de doorstroming van de ene naar de andere (leeftijds-)groep makkelijker plaatsvinden. Daarnaast is het mijn doel om svDOTO als sportvereniging breder op de kaart te krijgen.
Marieke Tettero
coördinator afdeling acro
Ik ben Marieke Tettero. Zelf ooit begonnen met recreatief turnen bij DOTO. Daarna al snel richting de selectie van turnen en acrogym gegaan. En zo zat ik al snel 6 dagen per week in de sporthal toendertijd. Op een gegeven moment heb ik mijn licenties gehaald en toen verder gegaan met het lesgeven. Nu geef ik elke week met heel veel plezier training bij de recreanten meisjes turnen, training bij de 4e divisie en training bij de D/E selectie van acro. Ook zit ik sinds een jaar in het TC groepje van DOTO.
Daarnaast werk ik nog fulltime en natuurlijk sport ik zelf ook nog heel graag!

Mijn grootste wens is en blijft, om elke week weer alle kinderen met een grote lach de zaal in en uit te zien gaan! Daar doen we het allemaal tenslotte voor!
VACANT
voorzitter
Kim Alsemgeest
coördinatie dans
Jacoline Lems
PR svDOTO
Ik ben Jacoline Lems, moeder van Celeste en Viggo (turnen).
Als kind was ik al lid van DOTO van de afdeling turnen en na mijn opleiding aan de Haagse Academie Lichamelijke Opvoeding ben ik onder andere gaan lesgeven bij DOTO. Inmiddels ben ik niet meer werkzaam in de sport maar in de zorg waar ik de ondersteuning verzorg voor de bestuurder.Sinds kort ben ik ook actief als relatiemanager van de Stichting Florence Wenst.

In mijn vrije tijd doe ik aan hardlopen bij de trimmers van DOTO. Omdat ik DOTO een warm hart toedraag ben ik sinds afgelopen zomer aan de slag gegaan in het bestuur van DOTO met name voor de PR & Communicatie. Met het bestuur komen we maandelijks bij elkaar en tussendoor spreek ik veel mensen op het gebied van PR, website, sponsoring, vrijwilligers en ook trainers.

Ik ben te bereiken op pr@svdoto.nl