Peuter- en Kleutergym

 

Peuter- en kleutergym

Bewegen op jonge leeftijd is erg waardevol, omdat in de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaatsvindt. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Dan is kleutergym een goed begin en het is zeker goed om ook na het 6e levensjaar verder te gaan met sporten. svDOTO heeft tal van sporten waaruit de kinderen van die leeftijd kunnen kiezen. Natuurlijk is vanaf 6 jaar ook doorstroom naar andere sporten mogelijk.

 

Kleuters (4 t/m 6 jaar) hebben plezier in bewegen. Elke stoeprand, bank of iets dergelijks nodigt hen uit om te bewegen, te spelen en te ontdekken. De kleuter maakt een enorme ontwikkeling door, waarbij deze drang tot bewegen erg belangrijk is. Helaas hebben kinderen vaak te weinig ruimte om optimaal te kunnen bewegen.

Bij kleutergymnastiek voldoen wij aan de bewegingsbehoeften van elke kleuter. Elk kind is anders; het ene kind is bang om over de kop te gaan, het andere heeft hoogtevrees en weer een ander kent geen vrees.

 

Bij kleutergymnastiek worden situaties geboden die passen bij de kinderen en die elk kind op zijn eigen niveau kan beleven en waarop elk kind zich, op zijn eigen tempo en mogelijkheden, ontwikkelt. Daarbij stimuleren wij als leiding het kind steeds een stapje verder te gaan. Er wordt uitgegaan van de belevingswereld van het kind, daarom werken wij met thema's

Hoe ziet een kleutergymles er dan uit? Wij werken met thema's. tijdens de lessen komen allerlei motorische vaardigheden aan bod, zoals springen, duikelen, zwaaien en nog veel meer aangepast aan het thema. Na even iets over het thema te hebben verteld, leggen we het toestelcircuit uit en laten we ook zien hoe het moet. Hierin leren kinderen met hanteermaterialen zoals ballen, pittenzakken, ballonnen, enzovoorts te spelen via gerichte opdrachten. Ook staat er een aantal toestelsituaties waarmee de kinderen de volgende bewegingsvormen leren: duikelen, steunspringen, balanceren, ver-of hoogspringen, diepspringen, klauteren, rollen, zwaaien, slingeren, schommelen, klimmen. Halverwege de les doen we een spel zoals bijvoorbeeld een tikspel, verstoppertje, een dans of een kringspel.

 

Aan het einde van een periode laten we alle nieuw geleerde dingen zien aan iedereen die geïnteresseerd is. Dit doen we tijdens de ‘Kijk en Doe Mee’ dagen. Dit is altijd de laatste les voor een vakantie en dan mogen ouders, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en opa’s en oma’s allemaal komen.  Maar… je mag dan niet alleen kijken, het is ook de bedoeling dat je meedoet en dan merk je pas dat ze best veel moeilijke dingen doen en kunnen.

Dus elke gymles ziet er weer anders uit en de kinderen hebben er veel plezier in. Of het nu een soepel of een minder soepel kind is, wij houden er rekening mee. Want kleutergym is er voor ALLE kleuters.

 

Nieuwsgierig geworden? Mail naar Kleutergym@svdoto.nl 


8 juni 2019 wordt er een nieuwe les peuter- en kleutergym gestart op de zaterdag van 

8.45-9.45 uur.

Deze les wordt gegeven in de gymzaal van sporthal "De Zijde" op de tweede verdieping.


Vanaf volgend seizoen is er op de vrijdag geen peuter- en kleutergym meer in Berghonk.

Inschrijven voor deze les is vanaf nu dan ook niet meer mogelijk!