Spitzen
 

Wat is spitzen?

Een dansles waarin het dansen op de tenen door middel van een speciaal verstevigde schoen wordt aangeleerd. Train mee met onze spitzenles en leer jouw klassieke ballettechniek toe te passen op een geheel nieuw level. Heb jij het doorzettingsvermogen en de skills om als een echte ballerina op de punt van jouw tenen te zweven? Dan is spitzen iets voor jou!

 

Voor wie is deze les?

Deze les is geschikt voor kinderen vanaf 13 jaar. Meedoen aan een proefles? Lees eerst onderstaande informatie en stuur een e-mail naar dans@svdoto.nl.

 

Over de les spitzen

In de spitzenlessen bij SV DOTO wordt de techniek voor het dansen op de tenen met spitzenschoenen overgedragen.

In het begin maakt de leerling kennis met de verschillende manieren van het verrijzen naar de tenen (relevé/ elevé, ondertrekken en piqué). Zowel de articulatie van de voeten in de speciaal verstevigde spitzenschoenen, alsook de juiste houding van het bovenlichaam worden aan de barre getraind. Vervolgens worden bij de oefeningen in het midden en over de diagonaal, de verschillende elementen van balans en bewegingscontrole verder ontwikkeld.

In een later stadium, wanneer kracht en techniek ver genoeg gevorderd zijn, maakt de leerling kennis met de wereld van het bestaande repertoire aan klassieke variaties. Na gelang het niveau van de leerlingen, worden in de spitzenles de originele of geadapteerde variaties geleerd uit de grote balletten zoals Zwanenmeer, Notenkraker en Giselle etc.. Met het aanleren van variaties willen wij onze leerlingen stimuleren een vertaalslag te leggen tussen techniek, dansgevoel en presentatie.

Toelating

Het balanceren van het gehele lichaam op enkel de tenen vraagt veel van het lichaam. Ter bescherming van het fysieke welzijn van uw kind, hanteert Sv DOTO een aantal vereisten met betrekking tot de toelating voor de spitzenles:

1. Het kind moet minimaal 13 jaar oud zijn om te worden toegelaten voor een proefles.

2. Het kind moet naast de spitzenles tenminste één klassieke les per week volgen.
3. 
De docent bepaalt in een proefles of de spierkracht, de klassieke basistechniek en de lichaamshouding bij het betreffende kind in aanleg en uitvoering voldoende zijn ontwikkeld. 
4. 
Een fysiotherapeut neemt na een eerste goedkeuring van de docent, een tweede lichamelijke keuring af. Hierbij wordt bepaald of het kind is volgroeid en wordt een inschatting gemaakt van de potentie van de voeten en heupen.

Wanneer het resultaat uit beide keuringen positief is, kunnen in overleg met de docent spitzen worden aangeschaft.

Contact
Meer informatie of een proefles volgen, mail naar dans@svdoto.nl.