Incidentenregistratieformulier

Incidentenregistratieformulier

Alleen in te vullen door trainers en docenten

Graag dit formulier binnen 24 uur na het ongeval invullen en versturen. Hiermee stel je het bestuur op de hoogte van wat er is gebeurd en weet het bestuur welke acties het eventueel moet ondernemen.

Ja Nee
Ja Nee
Sporthal De Zijde, turnhal Sporthal De Zijde, danszaal Sporthal Oostmeer Overig
Trainer/docent BHV-er/EHBO-er Amublancepersoneel Huisarts Eerste hulp ziekenhuis Anders
Ja Nee