Inzet vrijwilligers
 

Sinds juni 2015 er is op de Algemene Ledenvergadering besloten dat alle leden van SV DOTO verplicht zijn om minstens 1x per seizoen (start na de zomervakantie tot aan het begin van de opvolgende zomervakantie) een vrijwilligersactiviteit te verrichten. Voor leden (of ouders van jeugdleden) die hier niet aan willen meewerken, is er de mogelijkheid dit af te kopen voor € 60 per gezin per jaar. Gehandicapten en leden van 55 jaar en ouder worden van deze verplichting uitgesloten, maar kunnen natuurlijk altijd een steentje bijdragen.

 

Via het inzetrooster ontvangen onze leden een uitnodiging om dit te kunnen registeren. In dit rooster staan o.a. bardiensten (de bar van De Zijde), helpen bij wedstrijden en voorstellingen, bestuurstaken en organisatie van overige activiteiten. Indien aan het einde van het seizoen de vrijwilligerstaak niet is volbracht, ontvangen de leden een factuur van € 60 per gezin. Door u aan te melden bij SV DOTO ga je akkoord met de bovenstaande vrijwilligersregeling.