Inzet Vrijwilligers
 

Sinds juni 2015 er is op de Algemene Ledenvergadering besloten dat alle leden van sv DOTO verplicht zijn om minstens 1x per seizoen (start na de zomervakantie tot aan het begin van de opvolgende zomervakantie) een vrijwilligersactiviteit te verrichten. Voor leden

(of ouders van jeugdleden) die hier niet aan mee willen werken is er de mogelijkheid dit af te kopen voor € 60.00 per gezin per jaar. Gehandicapten en leden van 55 jaar en ouder worden van deze verplichting uitgesloten, maar kunnen natuurlijk altijd een steentje bijdragen.
 

Via http://svdoto.inzetrooster.nl ontvangen de leden een uitnodiging om dit te kunnen registeren. In dit rooster staan bardiensten (de bar van de Zijde), helpen bij wedstrijden en voorstellingen, bestuurstaken, organisatie van overige activiteiten, et cetera.

Indien aan het einde van het seizoen de vrijwilligerstaak niet is volbracht ontvangen de leden een factuur van € 60.00 per gezin. Door u aan te melden bij svDOTO gaat u akkoord met de bovenstaande vrijwilligersregeling.