Vacature bestuurslid


We zijn op zoek naar een bij de vereniging betrokken bestuurslid die samen met de andere bestuursleden, trainers, docenten, vrijwilligers en actieve leden, op vrijwillige basis verder vormgeven aan de ambities en toekomst van de vereniging. Het huidige bestuur is een gedreven team dat op dit moment uit drie bestuursleden en een aspirant-bestuurslid bestaat. Bij toetreding van een nieuw bestuurslid kijken waar zijn/haar affiniteit ligt en hoe we de portefeuilles onderling verdelen.

 

Wat ga je doen:

 • Je vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern.
 • Je draagt zorg voor de uitvoering van je bestuurstaken en rapporteert het bestuur regelmatig over uitvoering en voortgang hiervan.
 • Je coördineert de bestuurstaken en delegeert op een stimulerende wijze.
 • Je zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging.
 • Je onderhoudt contacten samenwerkingspartners van de vereniging.
 • Je bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging.
 • Je neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen.


Inschatting tijdsbesteding:

 • 2 avonden per jaar algemene ledenvergadering.
 • 1 avond per 6 weken bestuursvergadering.
 • Circa 2 to 3 uur per week voor taken en projecten. Deze uren zijn zelf in te delen en vanuit huis op te pakken.


Wij bieden:

 • Een inspirerende nevenfunctie (onbezoldigd) waarin je op een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding hulp biedt aan kinderen, jongeren en ouderen. 
 • Je werkt met een leuk team van mede bestuursleden.
 • Samenwerking met andere betrokkenen en enthousiaste trainers en vrijwilligers.
 • De mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen.


Wekt bovenstaande je interesse? Neem dan contact op via secretariaat@svdoto.nl of mail een van de bestuursleden.