Algemene ledenvergadering

Stukken ALV vrijdag 17 november 2017:

Agenda
Privacy beleid

 

De notulen van de Algemene ledenvergaderingen.

Contributies seizoen 2017-2018

Op de ALV van 23 juni jl. kwam ook het voorstel voor de contributieverhoging ter sprake. Jolanda Westerink lichtte de begroting toe van 2016-2017. Vanwege minder inkomsten komt de vereniging € 5000.00 tekort op de begroting. De oorzaak hiervoor is o.a. minder leden bij de afdeling acrogym door de overstap naar DOS Monster, minder leden van de dans bij aanvang van het seizoen en minder inkomsten door acties e.d. omdat er dit seizoen niet is meegedaan aan de Rabo fietstocht en de Grote Clubactie. De bar heeft daarentegen wel een prima omzet gedraaid. Het voorstel van de contributie voor het seizoen 2017-2018 is op de ALV goedgekeurd. Dit houdt het volgende in:
* Verhoging contributie recreatieleden gymnastiek met € 10,00;
* Verhoging contributie voor de leden van de dans met € 12,00;
* Overige groepen, exclusief de g-stars, 2% verhoging van de contributie t.o.v. het seizoen 2016-2017.

Het bestuur geeft aan het vervelend te vinden deze contributie verhoging door te zetten maar het belang van een financieel gezonde vereniging staat voorop. Om de inkomsten te verhogen door middel van de organisatie van diverse acties en het benaderen van sponsoren hebben we ook uw hulp nodig. Meld u aan!! pr@svdoto.nl

2017
Notulen ALV 23 juni 2017

2016
Notulen ALV 28 oktober 2016
Notulen ALV 24 juni 2016

2015
Notulen ALV 25 september 2015
Notulen ALV 26 juni 2015

2014
Notulen ALV 10 oktober 2014