svDOTO nog niet gered - UPDATE 06.06.2019

svDOTO - Nog niet gered - Update 06.06.2019


Beste leden/ouders/verzorgers,
    
Onze vereniging: 
De afgelopen periode is er hard gewerkt om het voortbestaan van sv DOTO te garanderen. Helaas zijn er nog een aantal taken nog niet ingevuld. De nieuwe bestuursleden, die aan de start staan om het stokje van de aftredende bestuursleden over te nemen zijn erg enthousiast maar hebben onlangs aangegeven dat de openstaande functies echt moeten worden opgevuld. Anders gaan zij er niet aan beginnen en is dus het voortbestaan van de vereniging (weer) erg onzeker geworden.
Artikel 23 van de statuten schrijft voor dat het besluit tot opheffing van de vereniging door de Algemene Ledenvergadering dient te worden genomen. 

Voordat we deze buitengewone ALV uitschrijven willen we op jullie, leden van onze verenging, een dringend beroep doen op de volgende vacatures:

Penningmeester
Er zijn verschillende gesprekken geweest met kandidaten, maar deze hebben tot nog toe niets opgeleverd.
Het bestuur doet dan ook nogmaals een oproep aan kandidaten die de portefeuille van penningmeester op zich willen nemen. Belangrijk om te weten is dat het vele administratieve werk wordt uitgevoerd door een drietal mensen, onder toezicht van de penningmeester. Zij worden op dit moment ingewerkt. De overige taken van de penningmeester zijn: betalingen doen en het opstellen van het financiële beleid, de begroting en de jaarrekening. Dus, bent u (of kent u) iemand die cijfermatig en administratief sterk is onderlegd, meldt u zich dan aub zo snel mogelijk aan via penningmeester@svdoto.nl Ook voor vragen kun je hier terecht.

Beheer website
Sinds begin dit jaar hebben we een nieuwe website. We zijn hier erg tevreden over en er zijn al een aantal leden en trainers actief in de gebruikersgroep om deze van content te voorzien op het gebied van activiteiten / nieuws ed. 
We zoeken een persoon die:
-    Algemeen aanspreekpunt is voor de website
-    De gebruikersgroep kan ondersteunen
-    Beheer content algemene zaken
De opmaak van de website is in Joomla. Dit moet in back-end ondersteund worden samen met de website bouwer.
Heb je affiniteit met dit soort zaken en wil je de vereniging hiermee van dienst zijn? Meld je dan aan bij pr@svdoto.nl

ICT algemeen
Deze persoon houd zich bezig met ICT gerelateerde zaken in het algemeen.
Hier hebben we nog geen aanmelding voor. Speciale zaken zijn:
-    Beheer van Windows server
-    Toegang tot deze server beheren
-    Voorkeur kennis van / en gebruik van Exact Globe Next (boekhouding) Exact Synergy (lessen registratie)
Bent u de specialist die wij zoeken? Graag aanmelden bij pr@svdoto.nl

HR en contractbeheer
Er is al iemand aan de slag gegaan met de lopende zaken. 
De voornaamste taken zijn het contractbeheer voor onze trainers en de terugkoppeling hierover naar het bestuur. Weet je iemand die daar affiniteit mee heeft en onze vereniging mee zou willen helpen? 
Meldt u aan via pr@svdoto.nl

Alleen met de komst van nieuwe bestuurs- en commissie leden ziet het nieuwe bestuur de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het bestuur ziet dan kans om een nieuwe koers uit te zetten, op bestuurlijk en organisatorisch gebied. 
Meer dan voorheen het geval was wil het bestuur zich gaan bezig houden met het besturen van de vereniging: het vaststellen van beleid op allerlei gebieden en het opstellen en uitdragen van een visie op de sportieve toekomst van de vereniging.

Help ons door u aan te melden!!

Namens het bestuur van SV DOTO

Marco, Ingrid, Jolanda en Jacoline
 

Concert at the Park
Previous Post

Concert at the Park

Mooie cheque Ronde Tafel
Lees meer
Concert at the Park
Next Post

Concert at the Park

Mooie cheque Ronde Tafel
Lees meer